TH
EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดัชนี SMESI เดือนมีนาคม 2567 อยู่ที่ระดับ 53.0 ลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2

สสว. เผย ภาระหนี้สิน SME ไตรมาส 1/2567 พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องถึงร้อยละ 63.9

สสว. ส่งภาพยนตร์โฆษณาเรื่องใหม่ “ปวดหัวซินโดรม” มุ่งสร้างการรับรู้และแนะนำบริการ E-Service เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME

สสว.จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.สสว. ครั้งสุดท้าย ก่อน TDRI สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น

สสว. ยกระดับ MSME สู่ความยั่งยืน จับมือ “สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ” อบรมผู้ประกอบการ “Go Green 4 มิติ” รุ่นที่ 2

“สสว.” จับมือ “โอเพนเอเชีย” จัดเต็มสิทธิประโยชน์เอสเอ็มอี ลุยส่งออกตลาดจีน

สสว. ผนึก LINE for Business เสริมเขี้ยวเล็บ SME ลุยตลาดดิจิทัล

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มอบนโยบายการดำเนินงานการส่งเสริม SME

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สสว. และ LINE

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ และการส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดระนอง

การประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามและประเมินผลการส่งเสริม SME ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปีงบประมาณ 2566-2567

สสว. จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริม SME ประจำปี 2568

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 1301
แฟกซ์ 0-2273-8850

อีเมล์ saraban@sme.go.th (สารบรรณกลาง หรือส่งหนังสือ)
อีเมล์ osmepcare@sme.go.th (ส่งเรื่องร้องเรียน หรือร้องทุกข์ของ สสว.)
อีเมล์ info@sme.go.th (ส่งเรื่อง สอบถามข้อมูล เสนอแนะความคิดเห็น)