กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME

โครงสร้างการส่งออกและนำเข้าของ SME


การส่งออกของประเทศตลอดปี 2565 มีมูลค่า 287.07 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.54 จากปี 2564
ในขณะที่การส่งออกของ SME และ Micro ปี 2565 มีมูลค่า 30.51
ลดลงร้อยละ 6.00 เมื่อเทียบกับปี 2564

1. มูลค่านำเข้า - ส่งออก SME

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

2. สถิติข้อมูลการเปรียบเทียบมูลค่าการนำเข้า - ส่งออกของ SME

3. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้ากระทรวงพาณิชย์

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

4. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
ตามกลุ่มสินค้าธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

5. มูลค่านำเข้า - ส่งออก
การค้าชายแดน

มูลค่าการนำเข้า SME

มูลค่าการส่งออกของ SME

6. มูลค่าการส่งออก
แยกตาม ตลาดหลัก ตลาดรอง ตลาดอื่น

มูลค่าการส่งออกของ SME