กรุณารอสักครู่
TH EN
 

โครงสร้างธุรกิจ SME

โครงสร้างธุรกิจ SME


จำนวนผู้ประกอบการ SME และ Micro ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคมปี 2564

1. ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการ

อัพเดตข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2565

2. จำนวนการจ้างงาน

อัพเดตข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2565

3. จำนวนผู้ประกอบการใหม่ (EARLY STAGE)

อัพเดตข้อมูลนิติบุคคลระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม ปี 2564