กรุณารอสักครู่
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME

 บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME รายสาขา ปี 2562
 
PDF
 อาหารแห่งอนาคตกับโอกาสของ SME ตอนที่ 1
0.46 MB
21
PDF
 ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2563 ต่อ SME
0.22 MB
24
PDF
 Food Delivery Application
0.43 MB
28
PDF
 ธุรกิจร้านอาหารจะปรับตัวอย่างไร เพื่อรับมือเทคโนโลยีและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว
0.80 MB
47
PDF
 นโยบายและมาตรการปี 61-62 ที่ SME ชื่นชอบ
0.36 MB
94
PDF
 การวิเคราะห์รายได้ SME จากข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 60
1.65 MB
72
PDF
 สถานการณ์ SME สาขาบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล
1.60 MB
37
PDF
 สถานการณ์การส่งออกไม้ยางพาราของ SME
0.12 MB
13
PDF
 พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวจีน SME ควรปรับตัวอย่างไร
0.43 MB
26
PDF
 ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทย ในตลาดส่งออกที่สำคัญ
0.72 MB
29
PDF
 การส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร SME
1.16 MB
27
PDF
 จำนวนและการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารของ SME
0.53 MB
54
PDF
 สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2562
0.41 MB
41
PDF
 ธุรกิจทำเงินจากสัตว์เลี้ยง
0.12 MB
11
PDF
 ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์
0.21 MB
10
PDF
 เสื้อผ้าเด็ก ตลาดที่เติบโตในอนาคต
0.23 MB
7
PDF
 กฏหมายค้าปลีกออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการ SME ควรรู้
0.27 MB
26
PDF
 กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และเทรนด์ในอนาคต
0.40 MB
54
PDF
 ร้านโชห่วย อยู่รอดได้อย่างไร
0.75 MB
18
PDF
 ร้านค้าปลีกออนไลน์ เทรนด์ดาวรุ่งมาแรงในปี 2652
0.43 MB
48
 บทวิเคราระห์สถานการณ์ SME ปี 2561
 ผลสำรวจความคิดเห็น SME ปี 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่