กรุณารอสักครู่
TH EN
 

บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME

  บทวิเคราะห์สถานการณ์ MSME ปี 2564
 
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME รายสาขาธุรกิจ (Quick study) ปี 2564
 
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจที่พักแรม
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจร้านอาหาร
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจสปา และบริการ
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจอาหารฮาลาล
  บทวิเคราะห์ธุรกิจ MSME สาขาธุรกิจการค้าออนไลน์ (E-Commerce)
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ MSME ในประเด็นที่สำคัญ ปี 2564
  รายงานสำรวจความต้องการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME Survey ปี 2564
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ MSME ปี 2563
  บทวิเคราะห์สถานการณ์ SME รายสาขา ปี 2562
 
PDF
  อาหารแห่งอนาคตกับโอกาสของ SME ตอนที่ 1
0.46 MB
75
PDF
  ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ปี 2563 ต่อ SME
0.22 MB
43
PDF
  Food Delivery Application
0.43 MB
49
PDF
  ธุรกิจร้านอาหารจะปรับตัวอย่างไร เพื่อรับมือเทคโนโลยีและพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยว
0.80 MB
63
PDF
  นโยบายและมาตรการปี 61-62 ที่ SME ชื่นชอบ
0.36 MB
121
PDF
  การวิเคราะห์รายได้ SME จากข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม ปี 60
1.65 MB
98
PDF
  สถานการณ์ SME สาขาบริการอื่นๆ ส่วนบุคคล
1.60 MB
64
PDF
  สถานการณ์การส่งออกไม้ยางพาราของ SME
0.12 MB
22
PDF
  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักท่องเที่ยวจีน SME ควรปรับตัวอย่างไร
0.43 MB
35
PDF
  ส่วนแบ่งการตลาดของอุตสาหกรรมอาหารไทย ในตลาดส่งออกที่สำคัญ
0.72 MB
41
PDF
  การส่งออกของอุตสาหกรรมอาหาร SME
1.16 MB
40
PDF
  จำนวนและการจ้างงานในอุตสาหกรรมอาหารของ SME
0.53 MB
76
PDF
  สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2562
0.41 MB
60
PDF
  ธุรกิจทำเงินจากสัตว์เลี้ยง
0.12 MB
20
PDF
  ปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจบำรุงรักษารถยนต์
0.21 MB
17
PDF
  เสื้อผ้าเด็ก ตลาดที่เติบโตในอนาคต
0.23 MB
14
PDF
  กฏหมายค้าปลีกออนไลน์ ที่ผู้ประกอบการ SME ควรรู้
0.27 MB
37
PDF
  กลุ่มธุรกิจค้าปลีก และเทรนด์ในอนาคต
0.40 MB
84
PDF
  ร้านโชห่วย อยู่รอดได้อย่างไร
0.75 MB
34
PDF
  ร้านค้าปลีกออนไลน์ เทรนด์ดาวรุ่งมาแรงในปี 2652
0.43 MB
72
  บทวิเคราระห์สถานการณ์ SME ปี 2561
  ผลสำรวจความคิดเห็น SME ปี 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่