กรุณารอสักครู่
 

ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SME ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก)
 
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2558
 
 เดือนกุมภาพันธ์
 เดือนมกราคม
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2557
 
 เดือนธันวาคม
 เดือนพฤศจิกายน
 เดือนตุลาคม
 เดือนกันยายน
 เดือนสิงหาคม
 เดือนกรกฎาคม
 เดือนมิถุนายน
 เดือนพฤษภาคม
 เดือนเมษายน
 เดือนมีนาคม
 เดือนกุมภาพันธ์
 เดือนมกราคม
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2556
 
 เดือนธันวาคม
 เดือนพฤศจิกายน
 เดือนตุลาคม
 เดือนกันยายน
 เดือนสิงหาคม
 เดือนกรกฎาคม
 เดือนมิถุนายน
 เดือนพฤษภาคม
 เดือนเมษายน
 เดือนมีนาคม
 เดือนกุมภาพันธ์
 
XLS
 มูลค่าการส่งออก - นำเข้า จำแนกตามขนาดวิสาหกิจ ปี 2556
0.04 MB
1
XLS
 มูลค่าการส่งออก - นำเข้า และอัตราการขยายตัวของ SMEs ปี 2555 - 2556
0.35 MB
1
XLS
 มูลค่าการส่งออก - นำเข้าและดุลการค้าปี 2556
0.36 MB
1
XLS
 ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก-นำเข้า ของ SMEs สูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
0.37 MB
2
XLS
 สินค้าส่งออกของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
1
XLS
 สินค้านำเข้าของ SMEs ที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรกในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
1
XLS
 ประเทศที่มีมูลค่าการส่งออก - นำเข้า สูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
1
XLS
 สินค้าส่งออก - นำเข้า มูลค่าสูงสุด 20 อันดับ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556
0.05 MB
1
 เดือนมกราคม
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2555
 
 เดือนธันวาคม
 เดือนพฤศจิกายน
 เดือนตุลาคม
 เดือนกันยายน
 เดือนสิงหาคม
 เดือนกรกฎาคม
 เดือนมิถุนายน
 เดือนพฤษภาคม
 เดือนเมษายน
 เดือนมีนาคม
 เดือนกุมภาพันธ์
 เดือนมกราคม
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2554
 
 เดือนธันวาคม
 เดือนพฤศจิกายน
 เดือนตุลาคม
 เดือนกันยายน
 เดือนสิงหาคม
 เดือนกรกฎาคม
 เดือนมิถุนายน
 เดือนพฤษภาคม
 เดือนเมษายน
 เดือนมีนาคม
 เดือนกุมภาพันธ์
 เดือนมกราคม
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2553
 
 เดือนธันวาคม
 เดือนพฤศจิกายน
 เดือนตุลาคม
 เดือนกันยายน
 เดือนสิงหาคม
 เดือนกรกฎาคม
 เดือนมิถุนายน
 เดือนพฤษภาคม
 เดือนเมษายน
 เดือนมีนาคม
 เดือนกุมภาพันธ์
 เดือนมกราคม
 ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของ SMEs (นำเข้า - ส่งออก) พ.ศ. 2552
 
 เดือนธันวาคม
 เดือนพฤศจิกายน
 เดือนตุลาคม
 เดือนกันยายน
 เดือนสิงหาคม
 เดือนกรกฎาคม
 รายงานสถานการณ์การค้าชายแดนของ SMEs
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่