กรุณารอสักครู่
 

ดัชนีชี้วัด SME

 ดัชนีย่านการค้า
 
 ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2556
 
PDF
 ดาวน์โหลดแบบทั้งเล่ม
5.37 MB
17
PDF
 บทนำ การจัดทำดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556
1.32 MB
9
PDF
 ภาคผนวก ก ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 1
0.32 MB
3
PDF
 ภาคผนวก ข ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 3
0.33 MB
3
PDF
 ภาคผนวก ค-1 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า จตุจักร
0.42 MB
1
PDF
 ภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า เชียงใหม่
0.40 MB
1
PDF
 บทที่ 1 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs กรณีย่านการค้าจตุจักร
1.55 MB
2
PDF
 บทที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้าจตุจักร
0.95 MB
1
PDF
 บทที่ 3 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ย่านการค้ารอบตลาดวโรรส
1.43 MB
1
PDF
 บทที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ
0.81 MB
4
 ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธวชินี โทร. 0-2298-3056
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่