กรุณารอสักครู่
 

ดัชนีชี้วัด SME

 ผลการศึกษาการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต
 
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2558
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2557
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2556
 ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธวชินี โทร. 0-2298-3056
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่