กรุณารอสักครู่
 

ดัชนีชี้วัด SME

 ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ
 
 รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2561 (รายเดือน)
 รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2560 (รายเดือน)
 รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2559 (รายเดือน)
 รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2558 (รายเดือน)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธวชินี โทร. 0-2298-3056
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่