กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ดัชนีชี้วัด SME

  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) ปี 2564
  ดัชนีความเชื่อมั่น MSME (SMESI) ปี 2563
  ดัชนีความเชื่อมั่น SMESI ปี 2562 (ต.ค. - ธ.ค.)
  ดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ภาคบริการ
  ดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ
 
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2561 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2560 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2559 (รายเดือน)
  รายงานดัชนีความเชื่อมั่น SMEs ภาคการค้าและบริการ พ.ศ. 2558 (รายเดือน)
  ดัชนีย่านการค้า
 
  ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2556
 
PDF
  ดาวน์โหลดแบบทั้งเล่ม
5.37 MB
26
PDF
  บทนำ การจัดทำดัชนีทางเศรษฐกิจของ SMEs ปี 2556
1.32 MB
12
PDF
  ภาคผนวก ก ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 1
0.32 MB
3
PDF
  ภาคผนวก ข ค่าสถิติประกอบการวิเคราะห์บทที่ 3
0.33 MB
4
PDF
  ภาคผนวก ค-1 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า จตุจักร
0.42 MB
3
PDF
  ภาคผนวก ค-2 แบบสอบถามผู้ประกอบการ SMEs ในย่านการค้า เชียงใหม่
0.40 MB
2
PDF
  บทที่ 1 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs กรณีย่านการค้าจตุจักร
1.55 MB
2
PDF
  บทที่ 2 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้าจตุจักร
0.95 MB
1
PDF
  บทที่ 3 การจัดทำดัชนีคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของ SMEs ย่านการค้ารอบตลาดวโรรส
1.43 MB
1
PDF
  บทที่ 4 ดัชนีความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจย่านการค้ารอบตลาดวโรรสฯ
0.81 MB
4
  ดัชนีย่านการค้า พ.ศ. 2554
  ผลการศึกษาการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต
 
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2558
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2557
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2556
  ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการผลิต (SMEs Manufacturing Sentiment Index : SMSI) พ.ศ. 2555

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณธวชินี  โทร. 0-2298-3056
ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ (ฝวต.)

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่