กรุณารอสักครู่
 

รายงานสถานการณ์ SME

 รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน
 
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2561
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2560
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2559
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2558
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2557
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2556
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2555
 
PDF
 ธันวาคม
0.90 MB
11
PDF
 พฤศจิกายน
0.90 MB
5
PDF
 ตุลาคม
0.89 MB
4
PDF
 กันยายน
0.88 MB
4
PDF
 สิงหาคม
0.88 MB
4
PDF
 กรกฎาคม
0.89 MB
5
PDF
 มิถุนายน
0.90 MB
4
PDF
 พฤษภาคม
0.89 MB
4
PDF
 เมษายน
0.90 MB
5
PDF
 มีนาคม
0.87 MB
4
PDF
 กุมภาพันธ์
0.87 MB
5
PDF
 มกราคม
0.93 MB
12
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2554
 
PDF
 ธันวาคม
0.91 MB
12
PDF
 พฤศจิกายน
0.82 MB
6
PDF
 ตุลาคม
0.86 MB
5
PDF
 กันยายน
0.88 MB
4
PDF
 สิงหาคม
0.74 MB
6
PDF
 กรกฎาคม
0.74 MB
5
PDF
 มิถุนายน
0.73 MB
5
PDF
 พฤษภาคม
0.73 MB
5
PDF
 เมษายน
0.72 MB
6
PDF
 มีนาคม
0.79 MB
5
PDF
 กุมภาพันธ์
0.73 MB
5
PDF
 มกราคม
0.74 MB
6
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2553
 
PDF
 ธันวาคม
0.74 MB
11
PDF
 พฤศจิกายน
0.74 MB
5
PDF
 ตุลาคม
0.74 MB
5
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2552
 
PDF
 กันยายน
0.74 MB
3
PDF
 สิงหาคม
1.42 MB
2
PDF
 กรกฎาคม
1.45 MB
2
PDF
 มิถุนายน
1.63 MB
2
PDF
 พฤษภาคม
1.41 MB
2
PDF
 เมษายน
2.21 MB
3
PDF
 มีนาคม
2.76 MB
2
PDF
 กุมภาพันธ์
1.57 MB
3
PDF
 มกราคม
1.59 MB
5
 รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2551
 
PDF
 ธันวาคม
2.61 MB
13
PDF
 พฤศจิกายน
10.48 MB
5
PDF
 ตุลาคม
1.25 MB
24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่