กรุณารอสักครู่
TH EN
 

รายงานสถานการณ์ SME  รายงานสถานการณ์ SME รายเดือน
 
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2563
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2562
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2561
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2560
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2559
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2558
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2557
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2556
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2555
 
PDF
  ธันวาคม
0.90 MB
13
PDF
  พฤศจิกายน
0.90 MB
5
PDF
  ตุลาคม
0.89 MB
5
PDF
  กันยายน
0.88 MB
4
PDF
  สิงหาคม
0.88 MB
6
PDF
  กรกฎาคม
0.89 MB
7
PDF
  มิถุนายน
0.90 MB
5
PDF
  พฤษภาคม
0.89 MB
5
PDF
  เมษายน
0.90 MB
9
PDF
  มีนาคม
0.87 MB
5
PDF
  กุมภาพันธ์
0.87 MB
8
PDF
  มกราคม
0.93 MB
19
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2554
 
PDF
  ธันวาคม
0.91 MB
16
PDF
  พฤศจิกายน
0.82 MB
9
PDF
  ตุลาคม
0.86 MB
8
PDF
  กันยายน
0.88 MB
5
PDF
  สิงหาคม
0.74 MB
8
PDF
  กรกฎาคม
0.74 MB
9
PDF
  มิถุนายน
0.73 MB
7
PDF
  พฤษภาคม
0.73 MB
7
PDF
  เมษายน
0.72 MB
11
PDF
  มีนาคม
0.79 MB
10
PDF
  กุมภาพันธ์
0.73 MB
10
PDF
  มกราคม
0.74 MB
10
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2553
 
PDF
  ธันวาคม
0.74 MB
12
PDF
  พฤศจิกายน
0.74 MB
5
PDF
  ตุลาคม
0.74 MB
6
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2552
 
PDF
  กันยายน
0.74 MB
5
PDF
  สิงหาคม
1.42 MB
2
PDF
  กรกฎาคม
1.45 MB
2
PDF
  มิถุนายน
1.63 MB
2
PDF
  พฤษภาคม
1.41 MB
2
PDF
  เมษายน
2.21 MB
3
PDF
  มีนาคม
2.76 MB
2
PDF
  กุมภาพันธ์
1.57 MB
3
PDF
  มกราคม
1.59 MB
5
  รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รายเดือน พ.ศ. 2551
 
PDF
  ธันวาคม
2.61 MB
22
PDF
  พฤศจิกายน
10.48 MB
6
PDF
  ตุลาคม
1.25 MB
24

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัย
โทร. 0-2298-3049, 0-2298-3057, 0-2298-3067

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่