กรุณารอสักครู่
TH EN
 

งบประมาณ สสว.  แผนยุทธศาสตร์
 
PDF
  วัตถุประสงค์การจัดตั้งพันธกิจ และวิสัยทัศน์
0.28 MB
101
  ปี พ.ศ. 2563
  ปี พ.ศ. 2562
  ปี พ.ศ. 2561
  ปี พ.ศ. 2560
  ปี พ.ศ. 2559
  ปี พ.ศ. 2558
  ปี พ.ศ. 2557
  ปี พ.ศ. 2556
  ปี พ.ศ. 2555
  ปี พ.ศ. 2554
  งบประมาณ สสว.
 
PDF
  โครงสร้างการบริหารของทุนหมุนเวียน
0.06 MB
154
  ปี 2563
  ปี 2562
  ปี 2561
  ปี 2560
  ปี 2559
  ปี 2558
  ปี 2557
  ปี 2556
  ปี 2555
  ปี 2554

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
โทร. 0-2298-3218, 0-2298-3220

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่