กรุณารอสักครู่
 

มติและผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

 มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับ SMEs
 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายเดือน
 
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2560
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2559
 รายงานผลการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประจำปีบัญชี 2558
 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรายสัปดาห์
 
 นโยบายรัฐบาลรายสัปดาห์ พ.ศ. 2560
 นโยบายรัฐบาลรายสัปดาห์ พ.ศ. 2559
 นโยบายรัฐบาลรายสัปดาห์ พ.ศ. 2558

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ : ฝ่ายติดตามและประเมินผล (ฝตป)
โทร. 0-2298-3120, 0-2298-3116, 0-2298-3158, 0-2298-3160, 0-2298-3271, 0-2298-3099

หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่