กรุณารอสักครู่
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

 ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
PDF
 26/02/63 จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563
7.32 MB
13
PDF
 25/02/63 จ้างพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณ ระยะที่ 2
6.82 MB
1
PDF
 19/02/63 จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน+8 (ASEAN+8 SME Service Provider Network) Part2
3.26 MB
4
PDF
 19/02/63 จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน+8 (ASEAN+8 SME Service Provider Network) Part1
2.15 MB
11
PDF
 18/02/63 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2568)
0.73 MB
2
PDF
 14/02/63 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์
6.43 MB
38
PDF
 29/11/62 จ้างดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมศักยภาพและสร้างความผูกพันของพนักงาน ปี 2563
5.42 MB
68
PDF
 15/11/62 จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
6.36 MB
13
PDF
 12/09/62 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำฯ จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน
5.44 MB
14
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
PDF
 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
0.03 MB
25
PDF
 เดือนมกราคม 2563
0.04 MB
23
PDF
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2561
2.73 MB
25
PDF
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2560
0.53 MB
6
PDF
 เดือนธันวาคม 2562
0.03 MB
17
PDF
 เดือนพฤศจิกายน 2562
0.03 MB
22
PDF
 เดือนตุลาคม 2562
0.02 MB
17
PDF
 เดือนกันยายน 2562
0.04 MB
14
PDF
 เดือนสิงหาคม 2562
0.04 MB
15
PDF
 เดือนกรกฎาคม 2562
0.04 MB
18
PDF
 เดือนมิถุนายน 2562
0.05 MB
39
PDF
 เดือนพฤษภาคม 2562
0.04 MB
35
PDF
 เดือนเมษายน 2562
0.04 MB
63
PDF
 เดือนมีนาคม 2562
0.04 MB
18
PDF
 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
0.03 MB
18
PDF
 เดือนมกราคม 2562
0.04 MB
22
PDF
 เดือนธันวาคม 2561
0.03 MB
17
PDF
 เดือนพฤศจิกายน 2561
0.02 MB
20
PDF
 เดือนตุลาคม 2561
0.02 MB
16
PDF
 เดือนกันยายน 2561
0.04 MB
14
PDF
 เดือนสิงหาคม 2561
0.04 MB
16
PDF
 เดือนกรกฎาคม 2561
0.03 MB
11
PDF
 เดือนมิถุนายน 2561
0.03 MB
8
PDF
 เดือนพฤษภาคม 2561
0.03 MB
8
PDF
 เดือนเมษายน 2561
0.03 MB
10
PDF
 เดือนมีนาคม 2561
0.03 MB
10
PDF
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
0.03 MB
7
PDF
 เดือนมกราคม 2561
0.03 MB
9
 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
 08/08/62 ประกาศประกวดราคาซื้อ Software พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Analytics)
2.35 MB
17
PDF
 05/06/62 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
4.02 MB
24
PDF
 07/05/62 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.15 MB
67
PDF
 02/04/62 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตฯ
4.70 MB
51
PDF
 20/03/62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล
4.03 MB
44
PDF
 15/03/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศฯ
5.03 MB
39
PDF
 21/02/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
9.77 MB
81
PDF
 08/02/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
13.62 MB
49
PDF
 27/11/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
8.56 MB
130
PDF
 09/11/61 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงระบบเเละเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานฯ
6.93 MB
76
 ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
 09/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.00 MB
31
PDF
 01/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ (ครั้งที่ 2)
11.62 MB
24
PDF
 19/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ
5.17 MB
32
PDF
 13/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน และงานพื้นสำหรับพื้นที่ทำการชั้น 17,18,23
11.12 MB
44
PDF
 06/09/61 ประกาศสำนักงานฯ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไมค์ประชุมจำนวน 40 ที่
11.10 MB
11
PDF
 04/07/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลฯ
11.53 MB
20
PDF
 25/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11.52 MB
40
PDF
 24/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณืวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12.30 MB
29
PDF
 22/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.89 MB
13
PDF
 21/05/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ
13.56 MB
34
PDF
 09/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
12.90 MB
35
PDF
 07/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 1
14.36 MB
43
PDF
 25/04/61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
10.65 MB
17
PDF
 18/04/61 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้งฯ ครั้งที่ 2
11.34 MB
27
PDF
 23/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)
13.09 MB
42
PDF
 16/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.40 MB
35
PDF
 23/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
21.95 MB
53
PDF
 16/02/61 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.75 MB
27
PDF
 06/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
14.08 MB
39
PDF
 26/01/61 ประกาศประกวดราคาการจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
10.02 MB
88
PDF
 6/12/60 ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
6.42 MB
58
PDF
 27/11/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมพิวเตอร์
37.69 MB
31
PDF
 25/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการดำเนินการติดตามฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.71 MB
52
PDF
 20/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
8.11 MB
23
 ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2560
 
 ประกาศประกวดราคา ปี พ.ศ. 2560
 ประกาศสอบราคา ปี พ.ศ. 2560
 
PDF
 28/03/60 ประกาศสอบราคาพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ SMEs Portal ของสำนักงานฯ
13.00 MB
8
PDF
 20/02/60 ประกาศสอบราคา จัดหาผู้รับจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อต่างๆ การจัดงานแถลงผลความสำเร็จโครงการฯ
2.27 MB
1
PDF
 07/02/60 ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือและ CD-ROM
1.51 MB
3
PDF
 03/02/60 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงสำนักงานฯ
8.37 MB
2
PDF
 11/01/60 ประกาศสอบราคาจัดหาผู้รับจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์
1.45 MB
1
PDF
 01/12/59 ประกาศสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วง
3.74 MB
1
PDF
 09/06/60 ประกาศสอบราคากลางตรวจสุขภาพประจำปี
2.23 MB
3
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่