กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
PDF
  02/06/63 จ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย (ครั้งที่ 2)
5.45 MB
43
PDF
  28/04/63 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
0.82 MB
25
PDF
  23/04/63 จ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
5.65 MB
9
PDF
  07/04/63 จ้างออกแบบและจัดทำรายงานประจำปี 2562
6.07 MB
24
PDF
  26/02/63 จ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและช่องทางการตลาดเชิงลึกสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2563
7.32 MB
33
PDF
  25/02/63 จ้างพัฒนาระบบจัดทำงบประมาณ ระยะที่ 2
6.82 MB
9
PDF
  19/02/63 จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน+8 (ASEAN+8 SME Service Provider Network) Part2
3.26 MB
12
PDF
  19/02/63 จ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน+8 (ASEAN+8 SME Service Provider Network) Part1
2.15 MB
14
PDF
  18/02/63 เช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน ระยะเวลา 60 เดือน (1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2568)
0.73 MB
2
PDF
  14/02/63 จ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อสังคมออนไลน์
6.43 MB
47
PDF
  29/11/62 จ้างดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมศักยภาพและสร้างความผูกพันของพนักงาน ปี 2563
5.42 MB
85
PDF
  15/11/62 จ้างบำรุงรักษาระบบและเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงฯ ประจำปีงบประมาณ 2563
6.36 MB
14
PDF
  12/09/62 เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสีและขาวดำฯ จำนวน 6 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน
5.44 MB
16
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
 
PDF
  เดือนสิงหาคม 2563
0.07 MB
47
PDF
  เดือนกรกฎาคม 2563
0.04 MB
46
PDF
  เดือนมิถุนายน 2563
0.05 MB
56
PDF
  เดือนพฤษภาคม 2563
0.04 MB
47
PDF
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2562
1.19 MB
31
PDF
  เดือนเมษายน 2563
0.04 MB
30
PDF
  เดือนมีนาคม 2563
0.04 MB
31
PDF
  เดือนกุมภาพันธ์ 2563
0.03 MB
43
PDF
  เดือนมกราคม 2563
0.04 MB
37
PDF
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2561
2.73 MB
30
PDF
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี 2560
0.53 MB
8
PDF
  เดือนธันวาคม 2562
0.03 MB
29
PDF
  เดือนพฤศจิกายน 2562
0.03 MB
33
PDF
  เดือนตุลาคม 2562
0.02 MB
26
PDF
  เดือนกันยายน 2562
0.04 MB
20
PDF
  เดือนสิงหาคม 2562
0.04 MB
20
PDF
  เดือนกรกฎาคม 2562
0.04 MB
21
PDF
  เดือนมิถุนายน 2562
0.05 MB
42
PDF
  เดือนพฤษภาคม 2562
0.04 MB
37
PDF
  เดือนเมษายน 2562
0.04 MB
64
PDF
  เดือนมีนาคม 2562
0.04 MB
20
PDF
  เดือนกุมภาพันธ์ 2562
0.03 MB
19
PDF
  เดือนมกราคม 2562
0.04 MB
22
PDF
  เดือนธันวาคม 2561
0.03 MB
17
PDF
  เดือนพฤศจิกายน 2561
0.02 MB
20
PDF
  เดือนตุลาคม 2561
0.02 MB
16
PDF
  เดือนกันยายน 2561
0.04 MB
15
PDF
  เดือนสิงหาคม 2561
0.04 MB
17
PDF
  เดือนกรกฎาคม 2561
0.03 MB
11
PDF
  เดือนมิถุนายน 2561
0.03 MB
8
PDF
  เดือนพฤษภาคม 2561
0.03 MB
8
PDF
  เดือนเมษายน 2561
0.03 MB
10
PDF
  เดือนมีนาคม 2561
0.03 MB
10
PDF
  เดือนกุมภาพันธ์ 2561
0.03 MB
7
PDF
  เดือนมกราคม 2561
0.03 MB
10
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
  08/08/62 ประกาศประกวดราคาซื้อ Software พัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูลและเครื่องมือบริหารจัดการฐานข้อมูล (Data Analytics)
2.35 MB
19
PDF
  05/06/62 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี
4.02 MB
24
PDF
  07/05/62 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
4.15 MB
67
PDF
  02/04/62 ประกาศประกวดราคาจัดจ้างดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโตฯ
4.70 MB
51
PDF
  20/03/62 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและหน่วยจัดเก็บข้อมูล
4.03 MB
44
PDF
  15/03/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผู้ดำเนินกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศฯ
5.03 MB
40
PDF
  21/02/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
9.77 MB
82
PDF
  08/02/62 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง
13.62 MB
54
PDF
  27/11/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
8.56 MB
132
PDF
  09/11/61 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงระบบเเละเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานฯ
6.93 MB
76
  ประกาศจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
  09/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาบริการปรับปรุงพื้นที่ทำการฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.00 MB
32
PDF
  01/10/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องฯ (ครั้งที่ 2)
11.62 MB
24
PDF
  19/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดานและงานพื้นฯ
5.17 MB
32
PDF
  13/09/61 ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน และงานพื้นสำหรับพื้นที่ทำการชั้น 17,18,23
11.12 MB
44
PDF
  06/09/61 ประกาศสำนักงานฯ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่องเสียง อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและไมค์ประชุมจำนวน 40 ที่
11.10 MB
11
PDF
  04/07/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบสำรองข้อมูลเครื่องแม่ข่ายและข้อมูลสารสนเทศระยะไกลฯ
11.53 MB
20
PDF
  25/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สสว.ประจำปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11.52 MB
40
PDF
  24/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณืวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
12.30 MB
29
PDF
  22/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.89 MB
13
PDF
  21/05/61 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 พร้อมติดตั้ง จำนวน 9 รายการ
13.56 MB
34
PDF
  09/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2
12.90 MB
35
PDF
  07/05/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินงานพัฒนาการจัดการข้อมูล SME Big Data ระยะที่ 1
14.36 MB
44
PDF
  25/04/61 ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบบริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศสำหรับสำนักงานฯ
10.65 MB
17
PDF
  18/04/61 ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้งฯ ครั้งที่ 2
11.34 MB
27
PDF
  23/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง (ครั้งที่ 2)
13.09 MB
43
PDF
  16/03/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
12.40 MB
35
PDF
  23/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs สู่อาเซียน
21.95 MB
54
PDF
  16/02/61 ประกาศประกวดราคางานจัดซื้อปรับเปลี่ยนครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศอุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายระบบ Firewall ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.75 MB
27
PDF
  06/02/61 ประกาศประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ข่าวสารฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุกระจายเสียง
14.08 MB
40
PDF
  26/01/61 ประกาศประกวดราคาการจ้างกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
10.02 MB
89
PDF
  6/12/60 ประกาศประกวดราคาบำรุงรักษาระบบและคอมฯ
6.42 MB
58
PDF
  27/11/60 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบและคอมพิวเตอร์
37.69 MB
31
PDF
  25/10/60 ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมการดำเนินการติดตามฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
11.71 MB
52
  ประกาศประกวดราคาจ้าง ปี พ.ศ. 2560
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่