กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ร่วมงานกับ สสว.PDF
  19/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
0.59 MB
24
PDF
  18/10/2564 ประกาศรับสมัครลูกจ้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ในตำแหน่งผู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร และผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร
1.49 MB
16
PDF
  8/10/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.27 MB
86
PDF
  8/10/2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 4 สังกัดกลุ่มตรวจสอบภายใน (เพิ่มเติม)
0.33 MB
82
PDF
  8/10/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
0.32 MB
43
PDF
  29/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน
2.23 MB
100
PDF
  28/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
0.47 MB
48
PDF
  28/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
0.48 MB
52
PDF
  15/9/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา
2.46 MB
369
  ประกาศรับสมัครงาน ปี 2564
 
PDF
  9/09/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยฝ่ายกฎหมาย
0.55 MB
62
PDF
  9/09/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
0.57 MB
78
PDF
  13/08/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย
2.17 MB
184
PDF
  13/08/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์สถานการณ์และเตือนภัยทางเศรษฐกิจ
2.29 MB
117
PDF
  25/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา
0.93 MB
700
PDF
  12/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
0.40 MB
394
PDF
  5/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย
0.24 MB
423
PDF
  3/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
2.43 MB
630
PDF
  17/2/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 2 อัตรา
3.15 MB
703
PDF
  17/2/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน จำนวน 1 อัตรา
1.85 MB
471
PDF
  10/2/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นพนักงาน จำนวน 8 อัตรา
3.42 MB
1,267
PDF
  2/3/64 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสมรรถนะและความสามารถทางการบริหาร และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักงาน
0.32 MB
442
  ประกาศรับสมัครงาน ปี 2563
  ประกาศรับสมัครงาน ปี 2562
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปี 2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปี 2563
  ประกาศรับสมัครงาน ปี 2561
 
PDF
  6/09/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 34 อัตรา
0.43 MB
1,969
PDF
  01/05/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)
0.38 MB
2,239
PDF
  27/04/61 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.38 MB
1,854
PDF
  28/03/61 ประกาศรับสมัครลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)
0.22 MB
257
PDF
  08/01/61 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง) จำนวน 7 อัตรา
0.24 MB
1,375
PDF
  26/12/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) ใน 5 ภูมิภาค จำนวน 37 อัตรา
0.41 MB
1,539
PDF
  20/9/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) จำนวน 1 อัตรา
0.23 MB
125
PDF
  27/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย
0.44 MB
362
PDF
  18/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center OSS)
0.63 MB
772
PDF
  18/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center OSS)
0.65 MB
430
PDF
  03/08/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1.43 MB
547
PDF
  20/07/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนันสนุน SMEs รายย่อย และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3.84 MB
663
PDF
  14/07/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
0.51 MB
914
PDF
  09/07/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
1.36 MB
845
PDF
  23/06/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้าง ภายใต้โครงการสนับสนุน SMEs รายย่อย
1.06 MB
986
PDF
  19/06/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center OSS) และวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
4.68 MB
1,190
PDF
  19/06/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.85 MB
791
PDF
  5/06/63 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3.69 MB
2,353
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปี 2562
 
PDF
  4/10/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ (เจ้าหน้าที่ศูนย์) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.11 MB
691
PDF
  20/9/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.28 MB
744
PDF
  30/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)
0.40 MB
904
PDF
  30/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) เพิ่มเติม
0.25 MB
493
PDF
  26/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS)
1.17 MB
1,083
PDF
  26/8/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.19 MB
203
PDF
  20/06/62 ประกาศการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่สอบ ของผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
0.41 MB
591
PDF
  14/06/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.47 MB
851
PDF
  24/05/62 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา
1.16 MB
1,252
PDF
  21/05/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 18 อัตรา
0.60 MB
1,270
PDF
  15/02/62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.17 MB
986
PDF
  22/01/62 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.41 MB
817
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปี 2561
 
PDF
  02/10/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center: OSS) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.39 MB
1,160
PDF
  15/6/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.13 MB
977
PDF
  1/6/61 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.07 MB
374
PDF
  28/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ (นักวิชาการ SMEs และนักวิเคราะห์นโยบาย SMEs)
0.07 MB
714
PDF
  28/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.31 MB
742
PDF
  17/5/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.32 MB
924
PDF
  27/4/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)
0.15 MB
186
PDF
  27/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ
0.09 MB
371
PDF
  20/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้าง OSS
0.11 MB
751
PDF
  09/02/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการบริหารเงินกู้ยืมอุดหนุน และการร่วมทุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง)
0.19 MB
494
PDF
  05/02/61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ OSS เพิ่มเติม
0.19 MB
459
PDF
  31/01/61 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ OSS
0.31 MB
787
PDF
  18/12/61 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบลูกจ้าง (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.12 MB
176
PDF
  12/12/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service center : OSS)
0.09 MB
140
PDF
  19/10/61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
0.13 MB
536
PDF
  28/09/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.15 MB
1
PDF
  28/9/61 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
0.15 MB
151
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปี 2562
 
PDF
  1/11/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.42 MB
939
PDF
  1/11/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.51 MB
415
PDF
  2/10/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.22 MB
225
PDF
  15/07/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
0.25 MB
1,079
PDF
  15/07/62 ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน
0.22 MB
558
PDF
  15/03/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.12 MB
1,375
PDF
  25/01/62 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.07 MB
359
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปี 2561
 
PDF
  21/11/61 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS) ปฏิบัติงานส่วนกลาง จำนวน 2 อัตรา
0.28 MB
358
PDF
  19/11/2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.13 MB
809
PDF
  05/10/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (ขับรถยนต์ส่วนกลาง)
0.04 MB
144
PDF
  18/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.15 MB
986
PDF
  18/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center: OSS)
0.15 MB
327
PDF
  13/7/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.10 MB
743
PDF
  12/6/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
0.04 MB
735
PDF
  09/05/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ในตำแหน่งลูกจ้างงานบริการ (รับส่งเอกสาร)
0.04 MB
212
PDF
  12/03/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการบริหารเงินกู้ยืม อุดหนุน และการร่วมทุน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการ (สัญญาจ้าง)
0.06 MB
354
PDF
  09/03/61 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ ภายใต้โครงการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (SME One-Stop Service Center : OSS)
0.11 MB
748
    สมัครงานออนไลน์  
PDF
  ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf file)
3.65 MB
226
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่