TH EN
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
  08/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.40 MB
20
PDF
  20/06/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(ภร)
0.40 MB
61
PDF
  23/05/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(ภร)
0.22 MB
110
PDF
  16/05/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.19 MB
45
PDF
  12/03/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกก
0.21 MB
229
PDF
  06/03/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.21 MB
115
PDF
  06/03/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.21 MB
69
PDF
  18/02/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก(บง)
0.39 MB
75
PDF
  18/02/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.35 MB
31
PDF
  06/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค ฝอก
0.67 MB
61
PDF
  06/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.40 MB
43
PDF
  01/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.61 MB
42
PDF
  01/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกม
0.41 MB
32
PDF
  23/01/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.40 MB
85
PDF
  21/01/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.38 MB
56
PDF
  21/01/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.35 MB
20
PDF
  21/01/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.45 MB
38
PDF
  15/01/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.66 MB
36
PDF
  15/01/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.44 MB
17
PDF
  27/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.60 MB
111
PDF
  20/12/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ
0.39 MB
49
PDF
  20/12/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.43 MB
44
PDF
  20/12/2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.36 MB
43
PDF
  05/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.44 MB
189
PDF
  02/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.40 MB
139
PDF
  31/10/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.40 MB
76
PDF
  31/10/2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.34 MB
57
PDF
  19/10/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.67 MB
136
PDF
  04/10/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.43 MB
149
PDF
  20/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.41 MB
170
PDF
  10/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.70 MB
210
PDF
  28/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.39 MB
209
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
  15/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.38 MB
135
PDF
  28/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.37 MB
108
PDF
  10/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.38 MB
131
PDF
  31/07/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.43 MB
99
PDF
  09/07/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.53 MB
137
PDF
  25/06/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.45 MB
87
PDF
  25/06/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.65 MB
56
PDF
  19/06/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.60 MB
56
PDF
  24/05/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.48 MB
125
PDF
  24/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.61 MB
53
PDF
  10/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.36 MB
72
PDF
  03/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.41 MB
74
PDF
  10/04/2561 เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.78 MB
78
PDF
  10/04/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.62 MB
79
PDF
  23/03/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.75 MB
136
PDF
  22/03/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.67 MB
51
PDF
  08/03/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.80 MB
148
PDF
  20/02/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.40 MB
140
PDF
  09/02/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.66 MB
110
PDF
  25/01/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.63 MB
212
PDF
  25/01/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.47 MB
86
PDF
  08/01/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.57 MB
220
PDF
  19/12/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.00 MB
197
PDF
  16/11/2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.46 MB
104
PDF
  18/10/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
0.89 MB
102
PDF
  10/10/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
1.19 MB
52
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่