กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
PDF
  23/04/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก.(ฟฟ)
0.30 MB
112
PDF
  23/04/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกก
0.33 MB
60
PDF
  23/04/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.32 MB
32
PDF
  08/04/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.31 MB
43
PDF
  25/03/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.28 MB
35
PDF
  25/03/2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก(ฟฟ)
0.29 MB
19
PDF
  17/03/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.31 MB
28
PDF
  09/03/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ ฝอก
0.30 MB
38
PDF
  26/02/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.31 MB
43
PDF
  26/02/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.30 MB
15
PDF
  26/02/2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.28 MB
10
PDF
  26/02/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.35 MB
24
PDF
  14/02/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกก ฝตป ฝบก
0.37 MB
37
PDF
  14/02/2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกก
0.27 MB
11
PDF
  30/01/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.32 MB
29
PDF
  27/01/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.30 MB
38
PDF
  27/01/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.31 MB
15
PDF
  15/01/2563 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.31 MB
20
PDF
  09/01/2563 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.27 MB
14
PDF
  09/01/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 21 งาน/โครงการ
0.78 MB
53
PDF
  26/12/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ และ ฝตป
0.34 MB
35
PDF
  25/11/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ.
0.30 MB
64
PDF
  14/11/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.31 MB
24
PDF
  14/11/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝวต ฝกก
0.32 MB
28
PDF
  18/10/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกม
0.29 MB
78
PDF
  08/10/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.47 MB
49
PDF
  03/10/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.48 MB
30
PDF
  03/10/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ
0.38 MB
20
PDF
  10/09/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ
0.38 MB
46
PDF
  03/09/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝบก
0.48 MB
51
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
  09/01/2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก(ฟฟ)
0.30 MB
6
PDF
  03/10/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.31 MB
5
PDF
  08/08/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.37 MB
31
PDF
  07/08/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(คก)
0.34 MB
10
PDF
  31/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.39 MB
12
PDF
  18/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(คก)
0.39 MB
40
PDF
  08/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.40 MB
36
PDF
  20/06/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(ภร)
0.40 MB
72
PDF
  23/05/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(ภร)
0.22 MB
111
PDF
  16/05/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.19 MB
47
PDF
  12/03/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกก
0.21 MB
230
PDF
  06/03/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.21 MB
116
PDF
  06/03/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.21 MB
69
PDF
  18/02/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก(บง)
0.39 MB
75
PDF
  18/02/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.35 MB
32
PDF
  06/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค ฝอก
0.67 MB
62
PDF
  06/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.40 MB
43
PDF
  01/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.61 MB
42
PDF
  01/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกม
0.41 MB
32
PDF
  23/01/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.40 MB
87
PDF
  21/01/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.38 MB
58
PDF
  21/01/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.35 MB
20
PDF
  21/01/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.45 MB
40
PDF
  15/01/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.66 MB
36
PDF
  15/01/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.44 MB
17
PDF
  27/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.60 MB
111
PDF
  20/12/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ
0.39 MB
50
PDF
  20/12/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.43 MB
44
PDF
  20/12/2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.36 MB
43
PDF
  05/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.44 MB
190
PDF
  02/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.40 MB
140
PDF
  31/10/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.40 MB
76
PDF
  31/10/2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.34 MB
57
PDF
  19/10/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.67 MB
138
PDF
  04/10/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.43 MB
149
PDF
  20/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.41 MB
171
PDF
  10/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.70 MB
211
PDF
  28/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.39 MB
211
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
  15/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.38 MB
137
PDF
  28/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.37 MB
111
PDF
  10/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.38 MB
132
PDF
  31/07/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.43 MB
101
PDF
  09/07/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.53 MB
138
PDF
  25/06/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.45 MB
88
PDF
  25/06/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.65 MB
56
PDF
  19/06/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.60 MB
56
PDF
  24/05/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.48 MB
125
PDF
  24/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.61 MB
54
PDF
  10/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.36 MB
72
PDF
  03/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.41 MB
74
PDF
  10/04/2561 เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.78 MB
78
PDF
  10/04/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.62 MB
79
PDF
  23/03/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.75 MB
136
PDF
  22/03/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.67 MB
51
PDF
  08/03/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.80 MB
148
PDF
  20/02/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.40 MB
140
PDF
  09/02/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.66 MB
110
PDF
  25/01/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.63 MB
212
PDF
  25/01/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.47 MB
86
PDF
  08/01/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.57 MB
220
PDF
  19/12/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.00 MB
197
PDF
  16/11/2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.46 MB
104
PDF
  18/10/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
0.89 MB
102
PDF
  10/10/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
1.19 MB
52
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่