กรุณารอสักครู่
 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
PDF
 08/08/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.37 MB
29
PDF
 07/08/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(คก)
0.34 MB
7
PDF
 31/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.39 MB
12
PDF
 18/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(คก)
0.39 MB
39
PDF
 08/07/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.40 MB
34
PDF
 20/06/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(ภร)
0.40 MB
69
PDF
 23/05/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป(ภร)
0.22 MB
110
PDF
 16/05/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.19 MB
46
PDF
 12/03/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกก
0.21 MB
230
PDF
 06/03/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.21 MB
116
PDF
 06/03/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.21 MB
69
PDF
 18/02/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก(บง)
0.39 MB
75
PDF
 18/02/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.35 MB
32
PDF
 06/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค ฝอก
0.67 MB
61
PDF
 06/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.40 MB
43
PDF
 01/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝอก
0.61 MB
42
PDF
 01/02/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝกม
0.41 MB
32
PDF
 23/01/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝตป
0.40 MB
86
PDF
 21/01/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.38 MB
57
PDF
 21/01/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝขท
0.35 MB
20
PDF
 21/01/2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝปค
0.45 MB
38
PDF
 15/01/2562 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.66 MB
36
PDF
 15/01/2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝรท
0.44 MB
17
PDF
 27/12/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.60 MB
111
PDF
 20/12/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝทบ
0.39 MB
50
PDF
 20/12/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ฝนผ
0.43 MB
44
PDF
 20/12/2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.36 MB
43
PDF
 05/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.44 MB
189
PDF
 02/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.40 MB
140
PDF
 31/10/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.40 MB
76
PDF
 31/10/2561 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.34 MB
57
PDF
 19/10/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.67 MB
138
PDF
 04/10/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.43 MB
149
PDF
 20/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.41 MB
171
PDF
 10/09/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.70 MB
211
PDF
 28/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
0.39 MB
211
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
PDF
 15/11/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.38 MB
137
PDF
 28/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.37 MB
110
PDF
 10/08/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.38 MB
132
PDF
 31/07/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.43 MB
101
PDF
 09/07/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.53 MB
138
PDF
 25/06/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.45 MB
88
PDF
 25/06/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.65 MB
56
PDF
 19/06/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.60 MB
56
PDF
 24/05/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.48 MB
125
PDF
 24/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.61 MB
53
PDF
 10/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.36 MB
72
PDF
 03/05/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.41 MB
74
PDF
 10/04/2561 เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.78 MB
78
PDF
 10/04/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.62 MB
79
PDF
 23/03/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.75 MB
136
PDF
 22/03/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.67 MB
51
PDF
 08/03/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.80 MB
148
PDF
 20/02/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.40 MB
140
PDF
 09/02/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.66 MB
110
PDF
 25/01/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.63 MB
212
PDF
 25/01/2561 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.47 MB
86
PDF
 08/01/2561 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.57 MB
220
PDF
 19/12/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1.00 MB
197
PDF
 16/11/2560 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
0.46 MB
104
PDF
 18/10/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561...
0.89 MB
102
PDF
 10/10/2560 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560...
1.19 MB
52
 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2560
หากพบปัญหาการดาวน์โหลด กรุณาคลิกที่นี่