กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

5 กรกฎาคม 2562 1,303

ยกระดับสินค้าด้วยบาร์โค้ดมาตรฐานสากล สำหรับผู้ประกอบการ SME

สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) เป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนกำหนดเลขหมายบาร์โค้ดประจำประเทศไทย ให้กับผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรม เพื่อนำบาร์โค้ดมาตรฐานสากล ไปกำหนดให้กับสินค้าเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำซ้อนกัน เปิดโอกาสทางการค้า ส่งออกสินค้าไปได้ทั่วโลก ทำให้สินค้าน่าเชื่อถือ Track & Trace ตรวจสอบแหล่งที่มารวมถึงเจ้าของสินค้าได้ อีกทั้งยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ส่งเสริมการขายสินค้า Online Marketplace อีกด้วย

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ลงทะเบียนกับสสว. สนใจสมัครบาร์โค้ดพร้อมรับบริการพิเศษจากสถาบันรหัสสากลฟรี!!!

สมัครด่วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการสมัครบาร์โค้ดพร้อมรับบริการพิเศษได้ที่ shorturl.at/cnwz0 หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่นี่

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)

คุณเปรมฤดี  คุณณา                  โทร. 0-2345-1208

คุณชนัฎนันนท์  รัตนเอกวาที        โทร. 0-2345-1203

คุณปทิตตา  คิมประโคน              โทร. 0-2345-1201

---------------------------------------------------------------------