กรุณารอสักครู่
TH EN
 

กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม : รายละเอียดการให้สิทธิ

29 ตุลาคม 2560 1,220

รายละเอียดการให้สิทธิ ของ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

  • เสริมสร้างความรับรู้ทางกฎหมายที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจให้กับ SMEs
  • จัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี เพื่อให้ธุรกิจ SMEs เจรจากับเจ้าหนี้ โดยผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นคนกลางและไม่เสียค่าใช้จ่าย
  • ฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs เพื่อให้ธุรกิจ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลตามกฎหมายที่ขึ้นทะเบียนกับ สสว. หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการได้เพื่อให้ธุรกิจ SMEs สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ไม่ถูกฟ้องร้องบังคับคดี หรือฟ้องล้มละลาย และไม่ต้องหยุดประกอบกิจการ

ติดต่อ 02-881-4999 สายด่วน 1111 กด 1179
www.led.go.th
โครงการอื่นๆ