กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย : รายละเอียดการให้สิทธิ

29 ตุลาคม 2560 1,333

รายละเอียดการให้สิทธิ ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  • STIM Program (Science Technology and Innovation Matching Program) ระบบการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยการนำ วทน. ไปใช้ในการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ กระบวนการและมาตรฐานผ่านกลไกระบบพี่เลี้ยง ที่ปรึกษาเทคโนโลยี เชื่อมโยงการบริการด้านการตลาดและการเงินผ่านเครือข่ายในการทำงานอย่างเป็นระบบ ในสัดส่วนงบประมาณ 70 : 30
  • ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ผลิตภัณฑ์เภสัชและเวชสำอาง. พลังงานทดแทน, เครื่องจักร, การจัดการสิ่งแวดล้อม, นวัตกรรมและการแพทย์, บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น
  • การให้บริการวิจัยและพัฒนาตามโจทย์ของผู้ประกอบการในสาขา อาหาร เกษตร นวัตกรรมวัสดุ การออกแบบเครื่องจักร ยาและสมุนไพร เวชสำอาง การจัดการสิ่งแวดล้อม การผลิตชีวภัณฑ์ พลังงานทดแทน
  • บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองระบบมาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ
  • บริการออกแบบและทดสอบบรรจุภัณฑ์
  • บริการด้านการทดสอบการย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ

ติดต่อ 02-577-9300
www.tistr.co.th
โครงการอื่นๆ