กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. ร่วมมือกับรายการ Shark Tank Thailand

20 มิถุนายน 2562 634

"สสว. ร่วมมือกับรายการ Shark Tank Thailand"

 

          นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุน ต่อยอด ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) กับ ดร. วิชุดา ณ สงขลา ศรียาภัย ผู้อำนวยการผลิต บริษัท มีเดียแท็งค์ จำกัด ที่นำเข้าลิขสิทธิ์ Shark Tank Thailand เพื่อคัดเลือก SME ที่มีศักยภาพจากโครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด (SME Provincial Champions) เข้าร่วมนำเสนอธุรกิจในรายการ Shark Tank Thailand พร้อมอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอธุรกิจกับนักลงทุนที่ประสบสำเร็จ โดยมี นายภัทรพล ศิลปาจารย์ และ นายณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ นักลงทุนในรายการเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562