กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การประชุม Policy Dialogue on Starting a Business in ASEAN: – Formalisation of Micro Enterprises and How Digitalisation Can Support It

19 มิถุนายน 2562 904

ด้วย สสว. ได้ร่วมกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-Operation and Development – OECD)  ในการจัดการประชุม Policy Dialogue on Formalization of Micro Enterprises เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการส่งเสริมการเข้าสู่ระบบของผู้ประกอบการรายย่อยในอาเซียน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนด้านการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อยของไทยในปีนี้ ซึ่งจะมีผู้แทนจากต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในด้านการสร้างแรงจูงใจและการกำหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่างๆ

สสว. ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมรับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่ประสบความสำเร็จของประเทศต่างๆ ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท โดยมีกำหนดการตามแนบ

ทั้งนี้กรุณาลงทะเบียนผ่านออนไลน์ที่  https://bit.ly/2WvM474 หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562