กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การเจรจาจับคู่เทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทย-เกาหลี” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

27 พฤษภาคม 2562 849

ด้วย ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea SMEs and Startups Agency (KOSME) มีกำหนดพานักธุรกิจเกาหลีมาดำเนินกิจกรรมจับคู่ธุรกิจใน “การเจรจาจับคู่เทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทย-เกาหลี” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาผู้ร่วมทุนหรือหาผู้สนใจซื้อ license  ทั้งนี้ มีธุรกิจเกาหลีเข้าร่วมจำนวน 9 ราย จากสาขาอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ 

1. Functional Textile Production Technology (เทคโนโลยีการผลิตสิ่งทอคุณสมบัติพิเศษ) 
2. Solid Fermented Extraction Technology (เทคโนโลยีการผลิตสารสกัดจากการหมัก) 
3. Butchery Blood Recycling Technology (เทคโนโลยีการรีไซเคิลเลือดจากโรงฆ่าสัตว์) 
4. Smartphone Part and Accessory Manufacturing Technology (เทคโนโยลีการผลิต      สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริม) 
5. Solution Development for Airports and Airlines (การพัฒนาระบบการจัดการสนามบินและสายการบิน) 
6. Beauty Treatment Product Manufacturing Technology (เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม) 
7. Development of PC Security Solutions (เทคโนโลยีความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล)  
8. Sauce and Spice Manufacturing and Packaging Technology (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการผลิตเครื่องเทศและซอสปรุงรส) 
9. Development of Medical Information Software (ซอฟแวร์ข้อมูลทางการแพทย์)


โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาติดต่อนางสาวศิริพร บุญวณิชย์ บริษัท เมคเซ็ลเล็นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2716-1112-4 หรือ 0906659860 อีเมล tradekorea@mexcellent.co.th ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
รูปภาพ