กรุณารอสักครู่
TH EN
 

K-Brand ASEAN Promotion Consortium

21 กุมภาพันธ์ 2562 1,948

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ Korea Federation of SMEs (KBIZ) แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มีกำหนดจัดงาน 2019 K-brand Promotion Event ในระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง สสว. และ KBIZ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการเกาหลีจำนวน 15 ราย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหารเสริม (ดำเนินการผ่านล่ามแปลภาษาไทย-เกาหลี) มีรายละเอียด ดังนี้

  • วัน-เวลา : 27-28 กุมภาพันธ์ / 10:00-19:00
  • สถานที่ : Central World Event Hall (Beacon 2)
  • ผู้ออกบูธ : บริษัทเกาหลีชั้นนำ 15 บริษัท 
  • ผู้จัด : Korea Federation of SMEs โดยความร่วมมือกับ สสว. 
  • สาขา : เครื่องสำอาง, ของใช้ภายในบ้าน/ในครัว, อุปกรณ์ทางการแพทย์, อาหาร 
  • กิจกรรม:  จับคู่ธุรกิจ B2B, โปรโมทและนำเสนอสินค้า B2C 

ท่านที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม จับคู่ธุรกิจ ภายในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ผ่าน QR Code และ ลิงค์สำหรับลงทะเบียน หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อผู้ประสานงานดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ทั้งนี้ สสว. ได้ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการเรียบร้อยแล้ว
ลิงค์สำหรับลงทะเบียน  http://bit.ly/2TUOdE8

ติดต่อผู้ประสานงาน  
1.    English: Nina (nina@wlkorea.com) and  Katie (translate@golden-gate.org)
2.    ภาษาไทย: นายสุรพล วงทรัพย์อิน Mr. Surapol Wongsup-in
           Phone: +66-80-280-7282
           Email: surapol_noi@yahoo.com