กรุณารอสักครู่
 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อ “SMEs เติบโตไว...เพราะใช้บัญชีเดียว”

24 มกราคม 2562 1,041

 

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมสัมมนาหัวข้อ “SMEs เติบโตไว...เพราะใช้บัญชีเดียว” 

ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องไทยพาณิชย์ 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

กำหนดจัดอบรมสัมมนาหัวข้อ “SMEs เติบโตไว...เพราะใช้บัญชีเดียว” ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2562   

  

ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ห้องไทยพาณิชย์ 1 ชั้น 22 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

  

ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการมีบัญชีเดียว กฎหมายภาษีที่เป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจ   

รวมทั้งสามารถยื่นขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ (O/D) รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จาก สสว. และธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ภายในงาน 

  

!!!!!......ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย.....!!!!! 

  

กดที่นี่เพื่อลงทะเบียนล่วงหน้า https://goo.gl/forms/opejXxUya4oKEUw53 

  

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด เพียง 100 คน เท่านั้น !!!!!  

  

***เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมอบรมทาง e-mail*** 

  

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  02-298-3206