กรุณารอสักครู่
 

ประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในชื่อ “ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019”

26 ตุลาคม 2561 643

       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรในชื่อ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2019” หรือ TGDA2019 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และช่วยส่งเสริมให้การต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป 

       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 942 8600-3 ต่อ 601, 603 โทรศัพท์มือถือ 092-557-3022 โทรสาร 02 562 0338 อีเมล์ tgda.kapi@gmail.com เว็บไซต์ www.tgda.ku.ac.th และ www.facebook.com/TGDA. Thailand