กรุณารอสักครู่
 

สัมมนาหัวข้อ “The Future Packaging from TOKYO PACK 2018”

17 ตุลาคม 2561 597

        สถาบันพลาสติก จัดสัมมนาหัวข้อ  “The Future Packaging from TOKYO PACK 2018” เพื่อให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รวมถึงแนวโน้มและทิศทางของบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันจากงาน TOKYO PACK 2018 ซึ่งจัดในประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ 

        ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณภีญดา เอกคณาลักษมี โทร. 0 2391 5340 ต่อ 425 อีเมล์ peeyada.e@thaiplastic.org