TH EN
 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนในสาขาท่องเที่ยว

17 กันยายน 2561 1,102

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์การก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนในสาขาท่องเที่ยว

(SME Digital Transformation for ASEAN Tourism Industry)

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561

ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ

                    สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ สภาที่ปรึกษาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง“กลยุทธ์การก้าวสู่ยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ SMEs อาเซียนในสาขาท่องเที่ยว (SME Digital Transformation for ASEAN Tourism Industry)” ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพ เพื่อรับทราบข้อมูลและเคล็ดลับของบริษัทชั้นนำในด้านการใช้ดิจิทัลในการขยายธุรกิจท่องเที่ยวของผู้ประกอบการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (อาทิ โรงแรม บริษัททัวร์ ร้านอาหาร ผู้ผลิตและผู้ขายสินค้า) ในด้านต่างๆ เช่น เคล็ดลับในการทำการตลาดออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จ ระบบการจ่ายเงินที่ช่วยในการเพิ่มยอดขาย สถานการณ์ของธุรกิจท่องเที่ยวในปัจจุบัน และโอกาสและช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า พร้อมทั้ง รูปแบบและแนวทางการทำธุรกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) แบบก้าวต่อก้าว จากบริษัทที่เปลี่ยนโฉมหน้าการจองห้องพักของโลก “AirBnB”

ผู้ที่ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาข้างต้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่  https://tinyurl.com/thailandsmeworkshop รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรรธนิศา แจ้งใจธรรม หรือ คุณติรณะ ภราดร์นุวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-3229 หรือ 02-298-3236 หรือ อีเมล์ attanisa@sme.go.th

**หมายเหตุ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด และขอสำรองที่นั่งตามลำดับการสมัครเท่านั้น

08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

พิธีเปิดการสัมมนา

09.00 – 09.15 น.

- กล่าวต้อนรับ

โดย นายกลิน ที. เดวีส์ (รอยืนยัน)

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

โดย นายไมเคิล ดับเบิ้ลยู มัคฮาลัก

รองประธานอาวุโสและผู้จัดการส่วนภูมิภาค สภาธุรกิจสหรัฐอเมริกา-อาเซียน (US-ABC)

  • กล่าวเปิดการสัมมนา

โดย นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

09.15 – 10.00 น.

ช่วงที่ 1 : โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยในการก้าวสู่ยุคดิจิทัล

สถานการณ์ปัจจุบัน ความสำคัญ โอกาส และการปรับตัวของผู้ประกอบการท่องเที่ยวต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล โดยบริษัท CISCO บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีลูกค้าอยู่ทั่วโลก

10.00 – 10.45 น.

ช่วงที่ 2 : เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) – โมเดลใหม่สำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

โมเดลธุรกิจแบบแบ่งปัน (Sharing Economy) สำหรับผู้ประกอบการ SMEs การเตรียมพร้อมสำหรับผู้ประกอบการ และรายละเอียดการเดินตามผู้นำ AirBnB แบบก้าวต่อก้าว

10.45 – 11.30 น.

ช่วงที่ 3 : ระบบการจ่ายเงินในยุคดิจิทัล

รูปแบบและแนวทางการรับชำระเงินที่สามารถช่วยเพิ่มยอดขายโดยการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าโดย Paypal ผู้นำแพลตฟอร์มการดำเนินธุรกรรมทางการเงินชั้นนำของโลก

11.30 – 12.15 น.

ช่วงที่ 4 : กลยุทธ์ทางการตลาดในยุคดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน เคล็ดลับการพัฒนาเนื้อหาและช่องทางการตลาดที่เหมาะสม และ         กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดลูกค้าผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ รวมทั้ง การทำเว็บไซต์ด้วยตนเอง

12.15 – 12.30 น.

แนะนำ ASEAN SME Academy ซึ่งเป็นเครื่องมือออนไลน์ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ

พักรับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้บริการ (Train the Trainer) (Invitation only)Cached - Page : e7f86c28d49778c96738241bd7c73f68    |    Create: 2019-08-17 16:04:56    |    Generated Time : 0.0006 sec