กรุณารอสักครู่
TH EN
 

แถลงข่าวการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 15 และ MSME Provincial Champion Awards 2566

22 มีนาคม 2566 620

 

"แถลงข่าวการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 15
และรางวัล MSME Provincial Champion Awards ปี 2566"

 

          รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานในงานแถลงข่าวการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 15 และรางวัล MSME Provincial Champion Awards ปี 2566 ซึ่งเป็นการจัดประกวดครั้งที่ 15 โดยจัดให้มีงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 13 อาคารยาคูลท์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566