กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว. สัญจร SME ปัง...ตังได้คืน จ.อุดรธานี

21 กุมภาพันธ์ 2566 454

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2566) นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. ร่วมกับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม “SME ปัง...ตังได้คืน” มาตรการความช่วยเหลือ SME ผ่านระบบ BDS ภายใต้งานศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร ปีงบประมาณ 2566 โดยมีกิจกรรม ให้องค์ความรู้ต่างๆ จาก สสว. เช่น การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SME Scoring) การขึ้นทะเบียน SME ONE ID กฎหมายที่ SME ควรรู้ และการออมเงินร้อย เป็นเงินล้าน วางแผนการออม กับ กอช. มีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SME ร่วมออกบูท และเข้าร่วมงานประมาณ 319 ราย  ณ ห้องทุ่งศรีเมืองแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี