กรุณารอสักครู่
TH EN
 

เข้าร่วมประชุมหารือกับนาย Alexy Fursin รัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมแห่งกรุงมอสโกและคณะฯ

14 กุมภาพันธ์ 2566 231

วันนี้ (6 ก.พ. 66) นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. พร้อมนางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รอ.ผอ.สสว. และนางอภิรดี ขาวเธียร ผช.ผอ.สสว. เข้าร่วมประชุมหารือกับนาย Alexy Fursin รัฐมนตรีด้านการพัฒนาผู้ประกอบการและนวัตกรรมแห่งกรุงมอสโกและคณะ ร่วมกับนางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ถึงสถานการณ์เอสเอ็มอีในปัจจุบัน รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการดำเนินการด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีระหว่าง 2 ประเทศ โดยการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME BANK Tower