กรุณารอสักครู่
TH EN
 

สสว.สัญจร “SME ปัง...ตังได้คืน” จ.ขอนแก่น

14 กุมภาพันธ์ 2566 217

วันนี้ ( 9 กุมภาพันธ์ 2566) นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม สสว.สัญจร “SME ปัง...ตังได้คืน” เพื่อให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน ผู้ประกอบการ SME ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS  และองค์ความรู้ต่างๆ จาก สสว. เช่น การประเมินศักยภาพธุรกิจ (SME Scoring) การขึ้นทะเบียน SME ONE ID กฎหมายที่ SME ควรรู้

และการออมเงินร้อย เป็นเงินล้าน วางแผนการออม กับ กอช. โดย นางจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนออมแห่งชาติ 

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการเอสเอ็มเอ็มอี  ที่เข้าร่วมงานกว่า 317 คน ณ  ห้องมงกุฎเพชร 2-3 ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น