กรุณารอสักครู่
TH EN
 

หารือความร่วมมือในการเชื่อมข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก App เป๋าตังและถุงเงิน

14 กุมภาพันธ์ 2566 406

"หารือความร่วมมือในการเชื่อมข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก App เป๋าตังและถุงเงิน"

          รศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมระหว่าง สสว. กับ ธนาคารกรุงไทย เพื่อหารือความร่วมมือในการเชื่อมข้อมูลและใช้ประโยชน์จาก App เป๋าตังและถุงเงิน ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ภายใต้มาตรการภาษี Shop SME มีคืน และ SME One ID รวมทั้ง Promptbiz สำหรับ Digital Financing โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในส่วน สสว. ได้แก่ ดร.อภิรดี ขาวเธียร ผช.ผอ.สสว. น.ส.ลลนา เถกิงรัศมี ผอ.ฝนผ. นายวรพจน์ ประสานพานิช ผอ.ฝสร. พร้อมทีมงาน ฝนผ. และ ฝสร. ส่วนธนาคารกรุงไทย นำโดย น.ส.อัญชลี จรัสยศวุฒิชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มสายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ พร้อมด้วยผู้บริหารและทีมงานของธนาคารกรุงไทย ณ ห้องประชุม 1801 สสว. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566