กรุณารอสักครู่
TH EN
 

อบรมกิจกรรมเผยแพร่สิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการ ปีงบประมาณ 2565

7 กันยายน 2565 913

"อบรมกิจกรรมเผยแพร่สิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการ ปีงบประมาณ 2565"

 

          นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการอบรมกิจกรรมเผยแพร่สิทธิประโยชน์เพื่อการประกอบการ ปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมสู่การส่งออกตลาดต่างประเทศ เพิ่มโอกาสขยายช่องทางการตลาดสู่ตลาดออนไลน์สากลผ่าน Alibaba. com และการยื่นกู้กับสถาบันทางการเงิน และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูง สสว. และวิทยากรจาก EXIM Bank บริษัท เทลสกอร์ จำกัด บริษัท เฟเวอร์ลี่ จำกัด ธนาคารออมสิน โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า 70 ราย ณ ห้องประชุม SEAPEAR โรงแรมซีเบดแกรนด์โฮเทล จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565