กรุณารอสักครู่
TH EN
 

Accelerating BCG Adoption among APEC MSMEs

7 กันยายน 2565 535

"Accelerating BCG Adoption among APEC MSMEs"

 

          นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติแถลงข่าวปิดกิจกรรมเวิร์กชอปในหัวข้อ Accelerating Bio-Circular-Green (BCG) Adoption among APEC MSMEs ณ ห้องประชุม Similan C โรงแรมทราย จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565