กรุณารอสักครู่
TH EN
 

แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SME 2022

18 สิงหาคม 2565 324

"แถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SME 2022"

 

          นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC SME 2022 ซึ่ง สสว. และจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อประกาศความพร้อมในการจัดประชุมทั้งในระดับรัฐมนตรี ระดับคณะทำงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ 5-10 กันยายน นี้ ที่จังหวัดภูเก็ต สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ มีผู้บริหาร สสว. ผู้บริหารของจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและสื่อมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานกว่า 100 คน ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมออนออน จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565