กรุณารอสักครู่
TH EN
 

บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

7 กรกฎาคม 2565 252

"บันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง"

 

          รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ สสว. ให้เกียรติร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 ส.ค. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565