กรุณารอสักครู่
TH EN
 

FTI EXPO 2022

15 ธันวาคม 2564 1,102

"FTI EXPO 2022"

 

              นางสาวปณิตา ชินวัตร ผู้ตรวจการสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเข้าร่วมการแถลงข่าวและขึ้นถ่ายภาพการจัดงาน “FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES” ภายใต้แนวคิด Bio Circular Green Economy (BCG) ณ ห้องรอยัลมณียา บอลรูม โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
ราชประสงค์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564