กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมหารือแนวทางการต่อยอดมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

17 พฤศจิกายน 2564 1,229

"ประชุมหารือแนวทางการต่อยอดมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์"

              นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการต่อยอดมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะแนวทางการกำหนดโจทย์การผลิตล่วงหน้า โดยมีผู้แทนจากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ และผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมประชุม โดยมีนางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. และผู้แทนจากฝ่ายต่างๆ ของ สสว. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องประชุมพินาเคิล 3 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โครงการอื่นๆ