กรุณารอสักครู่
TH EN
 

การส่งเสริม SME ที่ภาคเอกชนคาดหวัง

17 พฤศจิกายน 2564 1,142

"การส่งเสริม SME ที่ภาคเอกชนคาดหวัง"

              นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และนางอภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสว. ร่วมดำเนินการเสวนาในหัวข้อ “การส่งเสริม SME ที่ภาคเอกชนคาดหวัง” โดยมีผู้แทนผู้ประกอบการ SME จากหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  มาร่วมถ่ายทอดความต้องการรับการสนับสนุน ช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นภายในงานประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 256 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โครงการอื่นๆ