กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 2566

17 พฤศจิกายน 2564 1,067

"ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 2566"

              นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยนต์ ธัญยกิจจานุกูล ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายกรณินทร์ กาญจโนมัย รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ร่วมบรรยายเกี่ยวกับทิศทางการส่งเสริม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการเสนอขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2566 โดยมีนางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ สสว. บรรยายถึงภาพรวมสถานการณ์ SME และผู้บริหาร ฝนผ. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนฏิบัติการส่งเสริม SME และการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
โครงการอื่นๆ