กรุณารอสักครู่
TH EN
 

วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564

26 ตุลาคม 2564 1,130

"วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2564"

              นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564
โครงการอื่นๆ