กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสว. สัญจรครั้งที่ 1

26 ตุลาคม 2564 1,018

"ประชุมคณะกรรมการบริหาร สสว. สัญจรครั้งที่ 1"

              นายมงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สสว. พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร สสว . นายวีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. และผู้บริหารระดับสูง สสว. ให้เกียรติร่วมประชุม คณะกรรมการบริหาร สสว. ครั้งที่ 11/2564 (สัญจรครั้งที่ 1) และการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัตการ สสว.  ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรม ดุสิตธานี ลากูนา และในเวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหาร สสว. และผู้บริหารระดับสูง สสว. ได้เยี่ยมชมสถานประกอบการในพื้นที่จำนวน 2 กิจการ ได้แก่ 1.วิสาหกิจชุมชนโกโก้ภูเก็ต และ 2.บริษัท พรีม่าเพิร์ล จำกัด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564
โครงการอื่นๆ