กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ระดมความคิดเพื่อบูรณาการความร่วมมือ Thai SME-GP

3 มีนาคม 2564 335

"ระดมความคิดเพื่อบูรณาการความร่วมมือ Thai SME-GP"

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวถึงภาพรวมมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมี นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติกล่าวถึงประเด็นปัญหา อุปสรรคของ SME ในการเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และ นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ร่วมตอบข้อซักถามของหน่วยงานต่างๆ ในการประชุมระดมความคิด เพื่อบูรณาการความร่วมมือ (Policy Networking) เรื่องการอำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมพินนาเคิล 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564