กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ระดมความคิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

16 กุมภาพันธ์ 2564 438

"ระดมความคิดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

 

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้เกียรติเป็นประธาน และกล่าวถึงภาพรวมมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมี นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติกล่าวถึงการอำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และนางอภิรดี ขาวเธียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ร่วมตอบข้อซักถามของผู้ประกอบการ ในการประชุมระดมความคิด เรื่อง การอำนวยความสะดวกให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ SME ณ ห้องประชุมพินนาเคิล 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564