กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ให้สัมภาษณ์มาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

5 กุมภาพันธ์ 2564 508

"ให้สัมภาษณ์รายการ พารู้ พารวย ช่อง TNN 16"

 

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้สัมภาษณ์รายการ พารู้ พารวย ช่อง TNN 16 ถึงทิศทางการส่งเสริม SME และมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Thai SME-GP) ณ ชั้น 18 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564