กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธนาคารกรุงไทย

27 มกราคม 2564 429

"ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธนาคารกรุงไทย"

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs และคณะ เข้าพบ นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  ผู้บริหารสายงาน สายธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 7 ธนาคารกรุงไทย อาคารสุขุมวิทเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564