กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธ.ก.ส.

27 มกราคม 2564 378

"ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธ.ก.ส."

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs และคณะ เข้าพบ เข้าพบ นายสมเกียรติ  กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคณะ เพื่อประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ห้องประชุม ชั้น 22 อาคารบางเขน ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564