กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธนาคารออมสิน

27 มกราคม 2564 252

"ประสานความร่วมมือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สสว. - ธนาคารออมสิน"

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พร้อมด้วย นางอภิรดี ขาวเธียร ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผนส่งเสริม SMEs และคณะ เข้าพบ คุณเบญจมาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Start up  และทีมผู้บริหารสายงาน SMEs ของธนาคารออมสิน เพื่อประสานความร่วมมือและประชาสัมพันธ์มาตรการสนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ณ ห้องพระขรรค์เพชร อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564