กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564

1 มกราคม 2564 37

"ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564"

 

          นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต ที่ปรึกษาประจำสักนักงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สสว. ร่วมลงพระนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564