กรุณารอสักครู่
TH EN
 

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ในงาน APEC SME Business Forum 2020

14 ธันวาคม 2563 77

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
และรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ในงาน APEC SME Business Forum 2020 
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563

        เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรองประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) ในรูปแบบการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า ในงาน APEC SME Business Forum 2020 ประจำปี พ.ศ. 2563 ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ นครเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบการประชุมทางไกล ในหัวข้อ “Inclusion and Sustainable Development of SME in the APEC Region under the Impact of COVID-19 Pandemic” โดยร่วมกับองค์ปาฐก (Keynote Speaker) จากทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาผู้ประกอบการและสหกรณ์ของสหพันธรัฐมาเลเซีย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการวางแผนและการลงทุนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ร่วมกับผู้แทนจากภาคเอกชนชั้นนำและนักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียง โดยมีกำหนดออกอากาศในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 07.55 – 08.10 น. ตามเวลาประเทศไทย
        โดย APEC SME Business Forum เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จีนใช้เงินทุนของตนเองดำเนินการภายใต้กรอบเอเปค (APEC Self-funded Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาเอสเอ็มอีในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งไทยได้ให้การสนับสนุนโครงการดังกล่าวในฐานะเขตเศรษฐกิจสนับสนุนโครงการ (Co-sponsoring Economy) ร่วมกับแคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลีและสาธารณรัฐสิงคโปร์
        หัวข้อหลักของ APEC SME Business Forum ประจำปี 2563 คือ “การร่วมกันรับมือกับความท้าทาย การกลับมาสู่การทำงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การร่วมกันสร้างสรรค์อนาคต” (“Joint Response to Challenges, Work Resumption and Economic Recovery, Co-creation of Future”) โดยมีการจัดประชุมคู่ขนานในหัวข้อต่างๆ อาทิ การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และวิศวกรรมเพื่อยกระดับการผลิตวัสดุทางการแพทย์ การแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิทัลกับการพัฒนาเอสเอ็มอี การใช้ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพัฒนาเอสเอ็มอี บริการทางกฏหมายสำหรับเอสเอ็มอีและอินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรมเป็นต้น  


----------------------------------------------------------------


ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563