กรุณารอสักครู่
TH EN
 

ศอ.บต. - สสว. ลงนาม MOU ​​​​​​​เดินหน้าเร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

4 ธันวาคม 2563 99

ศอ.บต. - สสว. ลงนาม MOU
เดินหน้าเร่งช่วยเหลือเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

 

      ศอ.บต. - สสว. ลงนาม MOU เพื่อช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตและรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมเปิดศูนย์ OSS สสว. ที่ยะลา หวังสร้างคุณภาพชีวิต ประชาชน ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมเสริมแกร่ง ผปก. ด้วย Application SME Connext ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่จะซื้อขายบนตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะ

      นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ระหว่าง สสว. และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา ว่า วัตถุประสงค์ความร่วมมือดังกล่าวคือ เป็นการบูรณาการความร่วมมือโดย สสว. ศอ.บต. ภาคีเครือข่าย รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรที่จะร่วมกับสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรเทาปัญหาและผลกระทบของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

      ผอ.สสว. กล่าวอีกว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงปัญหาจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลกระทบถึงรายได้ของผู้ประกอบการ ดังนั้น การลงนามความร่วมมือดังกล่าว ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ สสว. ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ ด้วยการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ให้ได้รับการยกระดับเสริมศักยภาพ และสร้างโอกาสทางธุรกิจและการค้าตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่ละราย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

      “สสว. จะดำเนินกิจกรรมด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเครือข่ายผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในพื้นที่ รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งจะจัดในรูปแบบศูนย์ขยายผลการส่งเสริมผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในการดูแลและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ประสบความสำเร็จจากระดับฐานรากสู่การส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ รวมถึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ สสว. นายวีระพงศ์  ซึ่งในปีนี้เป็นโอกาสดีที่จะเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับ ศอ.บต. และพื้นที่ จชต. โดยตั้งเป้าปี 2564 จะนำโครงการต่างๆ มาขับเคลื่อนและส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่ อาทิ โครงการสุดยอด SME จังหวัด โครงการstartup โครงการ​ปั้นดาว เป็นต้น

      พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ เผยว่า ศอ.บต. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ สสว.  เพื่อการเติบโตอย่างมั่งคง และยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ พร้อมผลักดันให้ได้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการต่างๆของ สสว.และ ศอ.บต.

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง​ความร่วมมือระหว่าง ศอ.บต. และ สสว. ในครั้งนี้ ถือเป็นมิติใหม่ในการผลักดันธุรกิจ SME ในพื้นที่ให้เข้าถึงแหล่งทุน ช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ตามแนวทางของทั้ง 2 องค์กร ในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง”  เลขาธิการ  ศอ.บต. ระบุ

      เลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า วันนี้ สสว.และศอ.บต. เปิดประตูสู่โอกาสสำหรับผู้ประกอบการ จชต. ซึ่งจัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา​เศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นมิติใหม่ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจ sme ให้เป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ ศอ.บต. มุ่งยกระดับเพื่อส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนทุกด้าน ทุกมิติ เพื่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้​

      ภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว เลขาธิการ ศอ.บต. และ ผู้อำนวยการ สสว. ร่วมเปิดศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร : OSS สสว. ประจำ จ.ยะลา เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการ ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในการหารือขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการส่งเสริมอาชีพ และเป็นเพื่อนคู่คิด ช่วยแก้ไข แนะนำ และสนับสนุนธุรกิจในพื้นที่ ให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งการประชาสัมพันธ์แนวทางการช่วยเหลือ และยกระดับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ การสาธิตการใช้งาน Application SME Connext ในการรับข้อมูลข่าวสารและสมัครเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่น่าสนใจของ สสว. รวมทั้งยังมีการเปิดตัว Application SME Connext ตลาดออนไลน์ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์จะซื้อขายบนตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานของ สสว. หรือ สสว. CONNEXT “เชื่อมคน เชื่อมเอสเอ็มอี เชื่อมโลก” ซึ่งประกอบด้วย 1.การเพิ่มช่องทางการตลาด โดยเชื่อมต่อทั้งช่องตลาดออนไลน์บนแพลตฟอร์มของ สสว. การส่งเสริมตลาดออฟไลน์ 2.การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบการ SME และ 3.การเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

////////////////////////////////////////

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :    
เจริญไชย จารุกะกุล ส่วนสื่อสารองค์กร สสว.

โทร. 081 615 5450, 02 298 3201 Email : charoenchai@sme.go.th